Certificaat

De certificering van producten zoals verwoord op deze site, heeft alleen betrekking op gebruikte wisseldelen. De certificering houdt in dat de controles van de wisseldelen conform door ProRail opgestelde regelgeving zijn uitgevoerd . Concreet betekent dit dat van toepassing zijnde aspecten in de volgende richtlijnen en onderhoudsdocumenten zijn uitgevoerd:

RLN00065 V004
RLN00069 V001
OHD00033 V003
OHD00022-1 V005.